Schenk mir eine Geschichte

Dienstag, 14. Februar
15:45–16:45 Uhr
Ein Leseförderungsangebot für Familien auf Albanisch / Shqip.
Wir erzählen und hören Geschichten, sprechen lustige Verse, singen neue Lieder, schauen Bilderbücher an, spielen, malen und basteln.

Më dhuro një përrallë – Një projekt pёr nxitjen e leximit në gjuhën shqipe në fa-milje.
Ne tregojmë dhe ndëgjojmë përralla, vargje argëtuese, këndojmë këngë, shiqojmë libra të ilustruara, luajmë, ngjyrosim dhe punojmë gjëra të bukura me letër, ngjitës e të tjera.

Për fëmijë të moshës 2 – 5 vjeçare.